• Odwiedziło nas: 133688 osób
 • Do końca roku: 316 dni
 • Do wakacji: 124 dni

98-354 Siemkowice

ul. Nowa 1

Tel: (43) 841-70-07

siemkowice_1@poczta.onet.pl

Niedziela, 2018-02-18

Imieniny:

Konstancji, Krystiana

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA

 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1. UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA  GODZINA 8.15


2. APEL ROZPOCZYNAJĄCY ROK SZKOLNY


ODBĘDZIE SIĘ NA HALI SPORTOWEJ O GODZINIE 9.00
 

 

 

UWAGA DRUGOKLASIŚCI !!!Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, uczniowie klas drugich udają się do pani Pauliny Lamorskiej - Machelskiej w celu odbioru podręczników. W związku

z powyższym prosimy zabrać ze sobą plecak lub torbę na książki. ...................................................................................Konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2017

 

W tym roku konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2017 - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - promuje bezpieczeństwo poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Prace konkursowe: prace plastyczne wykonane techniką fotografii.

 

Pracami konkursowymi mogą być w szczególności fotografie obiektów, miejsc, ale także tradycyjnych plac plastycznych odnoszących się do tematu konkursu.

 

Temat pracy: "Moje bezpieczne wakacje 2017" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu.

 

Format prac: fotografia zapisana w pliku jpg, jpeg, o wielkości do 10MB

 

Nagrody: Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody niespodzianki, między innymi - komputer przenośny typu tablet!

 

 

 

Zapraszam młodzież naszej szkoły do wzięcia udziału

 

w konkursie.

 

Zdjęcia z tytułem pracy, nazwą przedstawionej atrakcji oraz imieniem i nazwiskiem autora można przesyłać

 

 na adres:

 

 

 

siemkowice_1@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

Sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych

 

Koszt całkowity zadania: 18 305, 38 zł

 

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 15 330, 00

 

 

 1. I.              Efekty rzeczowe

 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania (opis)

 

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach zrealizowało zadanie pod nazwą Edukacja ekologiczna Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach „Formy ochrony przyrody” w ramach „Edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach” Edycja I. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 172/EE/D/2014 w dniu 12 czerwca 2014r.

W programie uczestniczyło 119 uczniów z klas I-III gimnazjum.  Czas realizacji 10 kwietnia 2014 do 27 czerwca 2014.

W okresie rozliczeniowym gimnazjum przeprowadziło:

 • Konkurs ekologiczny
 • Konkurs „Formy ochrony przyrody w gminie Siemkowice
 • Konkurs „Parki Narodowe w Polsce”
 • Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Wycieczki do Zakopanego.

 

Konkurs ekologiczny

                W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach odbył się konkurs ekologiczny realizowany w ramach projektu ekologicznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs przebiegał pod hasłem „Tajemnice powietrza, wody i gleby” i realizowany był zgodnie z wyznaczonym regulaminem. W wydarzeniu brało udział 30 uczniów Gimnazjum w Siemkowicach.

                Celem konkursu było szerzenie wiedzy ekologicznej oraz zaangażowania w sprawy związane z ochroną środowiska. W konkursie brało udział 30 uczniów z klas: Ia, Ib, IIa i II c. Największą ilość punktów wśród startujących otrzymali następujący uczniowie:

I miejsce – Szymon Kasowski – klasa I b,

II miejsce – Adam Rajs – klasa II b,

III miejsce – Marcin Kaźmierczak – klasa I a.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. dyrektor Elżbieta Korbaczyńska, p. Bogumiła Gajęcka, p. Elżbieta Przydacz, p. Iwona Czerwińska.

Ogłoszenie wyników nastąpiło na apelu z okazji Dnia Ziemi, który został zorganizowany 30 kwietnia 2014r.

Na festynie gimnazjalnym „Rodzina razem się trzyma”1 czerwca 2014 roku uroczyście wręczono w/w uczniom nagrody rzeczowe: tablet, pendrive oraz ramkę fotograficzną.

                Organizowany konkurs był dla uczniów gimnazjum okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy ekologicznej, ale również do konfrontacji własnych umiejętności.

 

Konkurs: „Formy ochrony przyrody w gminie Siemkowice”.

Do konkursu „Formy ochrony przyrody  w gminie Siemkowice” i wycieczki do Zakopanego przystąpiło 43 uczniów gimnazjum. Odpowiedzialną za to zadanie była p. Iwona Czerwińska.

             Uczniowie złożyli deklaracje udziału w konkursie ekologicznym. W dniu 09.05.2014r. zorganizowano wycieczkę uczestników projektu na zajęcia terenowe do rezerwatu częściowego „Mokry las”. Uczniowie spotkali się tam z podleśniczym, który pomógł im w realizacji zadań projektowych, odpowiadając na pytania i zapoznając ich z ciekawymi formami ochrony przyrody w rezerwacie. Efektem końcowym było wykonanie folderów, albumów, planszy lub prezentacji multimedialnych. Termin realizacji zadań projektowych upłynął 23 maja. Wszyscy uczestnicy projektu oddali prace konkursowe.

Specjalnie powołane jury wyłoniło zwycięzców.

I miejsce -  Sonia Zając otrzymując tablet.

II miejsce - Sandra Adamczyk, która otrzymała ramkę multimedialną.

 III miejsce - Aleksandra Preś, otrzymała ona pendrive.

Zwycięzcy odebrali nagrody na festynie szkolnym w dniu 01.06.2014r. Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane uczestnikom festynu w postaci wystawy.

Za udział w projekcie „Formy ochrony przyrody w gminie Siemkowice” jego uczestnicy   w dniach 05.-06.06.2014r. pojechali na wycieczkę do Zakopanego.. Uczestnictwo w projekcie rozwinęło w uczniach kreatywność, pobudziło zdolności artystyczne, twórcze i wyobraźnię, poszerzyło horyzonty myślowe.

 

Konkurs „Parki Narodowe w Polsce”

Jednym z konkursów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi by l konkurs  pt. „Parki Narodowe w Polsce”, celem którego było podniesienie umiejętności kluczowych w zakresie ochrony przyrody w Polsce, oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie, a także rozwijanie inicjatywy i samodzielnego działania.

 Udział w przedsięwzięciu brać mogli uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Jak w każdym konkursie tak też w tym młodzież mogła otrzymać liczne nagrody. Konkurs został rozstrzygnięty 30.05.2014r. przez obiektywną komisję.

I miejsce zajęła Patrycja Kula i otrzymała tablet,

II miejsce zajęła Agnieszka Strugacz zdobywczyni ramki cyfrowej,

III miejsce zajęła Dominika Bezulska, zwyciężczyni pendriva.

 Jednakże nikt nie został pominięty. Każdy z czterdziestu sześciu uczniów biorących udział w tym konkursie miała możliwość wyjazdu na dwudniową wycieczkę do Zakopanego.

 

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

Dnia 20 maja 2014 r. odbyła się wycieczka do Ojcowskiego parku Narodowego w województwie małopolskim. Wzięło w niej udział 30 uczniów z klas I i II gimnazjum.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procesem kształtowania się form krasowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej i koniecznością ich zachowania w niezmienionej formie. Uczniowie wyczuleni zostali na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze, bowiem tylko takie postępowanie gwarantuje utrzymanie ojcowskiej przyrody i skał w odpowiednim stanie.

Wycieczka w Ojcowie rozpoczęła się z spotkaniem z przewodnikiem i wejściem do Ruin Zamku w Ojcowie, gdzie poznali historię tej okolicy. Następnie przeszli do Ekspozycji Przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego – Muzeum OPN, gdzie znajdowały się prehistoryczne zwierzęta wodne oraz flora i fauna Ojcowskiego parku Narodowego. W trakcie wycieczki uczniowie mieli możliwość zaobserwowania, jaki wpływ na skały wapienne wywierają czynniki atmosferyczne. Uczniowie odwiedzili Jaskinię Łokietka, Bramę Krakowską a także Maczugę Herkulesa. Mogli obserwować powstałe stalaktyty i stalagmity. Wyczuleni zostali na to, jak negatywny wpływ na wapień mają kwaśne deszcze, powodowane zanieczyszczeniem powietrza. Uczniowie odbyli także spacer wzdłuż Doliny Prądnika, podczas którego słuchali przewodnika na temat powstania tej doliny i konieczności jej ochrony i pielęgnowania. Jednym z miejsc odwiedzonych przez uczniów było też tzw. Źródełko Miłości, z którego można było zaczerpnąć wody. Z uwagi jednak na zatrucie wody przez kwaśne deszcze uczniowie zostali pozbawieni tej możliwości. Rozczarowanie to w jeszcze większy sposób uświadomiło uczestnikom wycieczki, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie Zamku na Pieskowej Skale- z zewnątrz.

W ankiecie ewaluacyjnej uczniowie wyrazili pozytywne opinie na temat zarówno pomysłu organizowania takich wyjazdów, jak i samego przeprowadzenia wycieczki do Ojcowa. Uczniowie w opiniach ustnych wielokrotnie podkreślali wartość edukacyjną, jaką stanowią tego typu wydarzenia. Podkreślali także, że z zainteresowaniem i przyjemnością wzięliby udział w kolejnym tego typu projekcie.

 

Wycieczka do Zakopanego 5-6 czerwca 2014r.

             Za udział w projekcie „Formy ochrony przyrody w gminie Siemkowice” jego uczestnicy (43)  w dniach 05.-06.06.2014r. pojechali na wycieczkę do Zakopanego.

W pierwszym dniu pobytu w górach młodzież pokonała pieszo trasę na Morskie Oko.

W drugim dniu celem zwiedzania było Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, wjazd kolejką linową na Gubałówkę i zjazd, panorama Tatr, spacer po Krupówkach, oglądanie Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza, Pęksowy Brzysk oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.

Uczestnictwo w wycieczce do Tatrzańskiego Parku Narodowego i Zakopanego umożliwiło aktywny wypoczynek na łonie natury, pozwoliło zwrócić uwagę na działania proekologiczne mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego. Młodzież naszego gimnazjum wyraziła chęć uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach.

 

Wycieczka do Zakopanego 16-17 czerwca 2014r.

 Wycieczka była dofinansowana również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  Wycieczka miała miejsce 16-17 czerwca 2014r. i uczestniczyło 46 uczniów w nagrodę za konkurs „Parki narodowe w Polsce”.                                                                                                                                                                                                                                          

Pierwszym punktem wycieczki była wyprawa na Morskie Oko. Przewodnik bardzo dobrze omawiał nam wszystkie ważniejsze miejsca na trasie. Po niespełna trzech godzinach dotarliśmy do wyznaczonego celu i tam każdy upajał się niesamowitym widokiem. Powrót był zdecydowanie mniej męczący, lecz pomimo to większość z nas była wykończona po przemarszu osiemnastu kilometrów. Odpoczywaliśmy z jednym z pensjonatów w Białym Dunajcu.

Dzień drugi rozpoczęliśmy od zwiedzania Zakopanego, gdzie mogliśmy podziwiać największą skocznię w Polsce- „Wielką Krokiew” im. Stanisława Marusarza, zwiedzić jedno z najstarszych muzeów regionalnych im. Dra. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Udaliśmy się również na szczyt Gubałówka znajdującego się 1120m.n.p.m, który jest jednym z popularniejszych celów na mapie turystycznej Tatr. Stamtąd mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr do Zakopanego. Ze względu na sprzyjającą pogodę podczas zwiedzania przez cały czas ukazywał nam się krzyż znajdujący się na szczycie Giewontu. Mieliśmy także okazję zobaczyć kościół i cmentarz na Pęksowym Brzysku,  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej wzniesionej w latach 1987-1992. Po zwiedzaniu tych wszystkich ciekawych i pięknych miejsc niechętnie musieliśmy pożegnać się z górskimi krajobrazami i udać się w drogę powrotną.                                                                                                                

Zarówno uczniom jak i nauczycielom wycieczka bardzo się podobała, gdyż przez cały czas uśmiech gościł na każdej twarzy. Pomimo tego, że były to dni wolne od zajęć edukacyjnych, poszerzyli swoje horyzonty myślowe i zdobyli wiele nowych informacji.

 

Apel z okazji Dnia Ziemi

Apel odbył się w dniu 30 kwietnia 2014r. Przygotowany przez uczniów, którzy brali udział w konkursie ekologicznym. Miał na celu ukazanie historii święta, znaczenia dbania o środowisko. W trakcie apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu ekologicznego i złożone gratulacje zwycięzcom.

 

Festyn szkolny „Rodzina razem się trzyma”.

Na festynie szkolnym została zorganizowana wystawa prac konkursowych. Podczas festynu zostały wręczone dyplomy i nagrody z wszystkich przeprowadzonych  konkursów.

  

 Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt został oznakowany logo WFOŚiGW w Łodzi. Informacja dotycząca zadania oznakowana logotypem WFOŚiGW w Łodzi umieszczona na tablicy informacyjnej  w gimnazjum.

   Sprawozdanie zamieszczono na stronie www.gimsiemkowice.szkolnastrona.pl

Uzyskany efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadania (opis)

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 119 uczniów uczestniczących w Zadaniu.

 • uczestnictwo  119 uczniów w konkursach i wycieczkach ekologicznych objętych zadaniem,
 •  w czasie konkursów poszerzyli wiedzę z zakresu ekologii ,
 •  podczas wycieczek obserwowali przyrodę, zapoznali się z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, historycznymi i kulturowymi Ojcowskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, wzbogacili swoja wiedzę na temat odpowiedniego zachowania na terenie parków narodowych,
 • poznali rośliny i zwierzęta chronione ,
 • obserwowali relacje pomiędzy ochroną środowiska a działalnością człowieka,
 • wzrost świadomości ekologicznej poprzez odpowiedzialność w swoim działaniu i swoich bliskich.

 

 

 

 

************************************************

 

 

 

 

ZADANIE Z DZIEDZINY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN

„EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”

Edycja 2

„Energia. Środowisko. Człowiek” – program edukacji ekologicznej realizowany

w Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania 21 681,08 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 19 152,00 zł

 

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach zrealizowało zadanie pod nazwą „Energia. Środowisko. Człowiek” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach w ramach „Edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach” Edycja II. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 868/EE/D/2014 w dniu 29 grudnia 2014r.

W programie uczestniczyło 174 uczniów z klas I – III gimnazjum. Czas realizacji 10 września 2014 do 22 czerwca 2015.

W okresie rozliczeniowym gimnazjum przeprowadziło:

 • Wycieczka do Bełchatowa
 • Wycieczka do Uniejowa
 • Wycieczka do Warszawy
 • Wycieczki do Niedzicy
 • Festiwal piosenki ekologicznej „Energia ukryta w piosence”
 • Konkurs plastyczny „Energia to życie”
 • Turniej wiedzy o energii
 • Zajęcia otwarte „Sposoby pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce”
 • Apel z okazji Dnia Ziemi
 • Festyn szkolny „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
 • Projekt edukacyjny „Alternatywne źródła energii”.

Zakupione pomoce dydaktyczne zostały oznakowane logo WFOŚiGW w Łodzi. Informacja dotycząca zadania została oznakowana logotypem WFOŚiGW w Łodzi na tablicy informacyjnej w gimnazjum.

 

Wycieczka do Bełchatowa

     10 kwietnia 2015r. odbyła się wycieczka do Bełchatowa. W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy IA, IB, IC, IIB, IIC i IIIC. Wycieczka liczyła 49 uczniów i 4 opiekunów. Odpowiedzialną za wycieczkę była p. Iwona Czerwińska. Pierwszym punktem naszej wycieczki była siedziba Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), gdzie p. Roman Fryś opowiedział nam mnóstwo rzeczy na temat Kopalni Węgla Kamiennego w Bełchatowie. Następnie oglądaliśmy film, który jeszcze bardziej poszerzył nasze wiadomości dotyczące kopalni. Mieliśmy okazję zobaczyć znaleziska sprzed 165 mln lat. Później udaliśmy się na taras widokowy w Kleszczowie. Kolejnym punktem wycieczki była farma wiatraczna w Kamieńsku, Na tym terenie znajduje się 15 wiatraków, planowane kolejne. Zostaliśmy podzieleni na grupy i mieliśmy okazję zajrzeć do wnętrza wiatraka. Pan Andrzej Rumik przybliżył nam wiadomości na temat tej farmy. Potwierdziliśmy swoją wiedzę, że zaletą energii wiatru jest , że nie da się jej wyczerpać. Następnie udaliśmy się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bełchatowie, aby obejrzeć ekspozycję „Giganci Mocy” MCK Bełchatów. Pierwsza część spotkania opierała się na doświadczeniach z magnesami, cieczą nieniutonowską itp. Oglądaliśmy dokument Jak robimy prąd. Potem zostaliśmy podzieleni na grupy i wraz z przewodnikiem oglądaliśmy ekspozycję. Czas umilały quizy i ciekawe doświadczenia. Cała wystawa była bardzo ciekawa. Mieliśmy możliwość poznać w ramach warsztatów wpływ produkcji energii elektrycznej na bazie spalania węgla brunatnego na ekosystem. Po zajęciach terenowych odwiedziliśmy Mc Donalds i wróciliśmy w godzinach popołudniowych do domu. Wycieczka przebiegała planowo. Nauczyliśmy się za jeden dzień o wiele więcej niż na jednej lekcji.

 

Wycieczka do Uniejowa

            Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach uczestniczyli w wycieczce Łyszkowice – Uniejów, która odbyła się w dniu 26 marca 2015r. W wycieczce uczestniczyło 28 uczniów i 4 opiekunów. Odpowiedzialną za wycieczkę była p. Elżbieta Przydacz.

Cele wycieczki:

 • zwiedzanie elektrowni wodnej Jeziorko w Łyszkowicach, zasady działania elektrowni wodnej,
 • dostrzeganie pozytywnego wpływu na środowisko pozyskując energię z wody,
 • docenianie wartości energii w życiu codziennym,
 • zapoznanie ze źródłami geotermalnymi w Polsce,
 • poznanie zasad działania basenów termalnych,
 • skorzystanie ze źródeł termalnych,
 • podniesienie świadomości ekologicznej.

 W programie wycieczki był przejazd z Siemkowice do Łyszkowic, zwiedzanie elektrowni Jeziorsko, przejazd z Łyszkowic do Uniejowa,  termy Uniejów (omówienie term i zapoznanie z obiektem przez pracownika Rafała Porada, 2 godzinna kąpiel w termach, powrót wycieczki do Siemkowic ( w trakcie powrotu pobyt w MC Donalds w Zduńskiej Woli).

            Podczas wycieczki Pan Marek Fraszczyński – kierownik elektrowni zapoznał uczniów na jakiej zasadzie pracuje elektrownia wodna, jak powstaje prąd, jakie wioski zaopatruje elektrownia w prąd, budowa elektrowni, działanie elektrowni w czasie powodzi w roku 1997 i 2010, zbiornik Jeziorsko – jak powstał, jego wielkość i rekreacja. Następnie przejechaliśmy do Uniejowa, gdzie pracownik Pan Rafał Porada zapoznał nas ze źródłami geotermalnymi w Polsce i w województwie łódzkim, temperaturą wody, powstałymi basenami, zasadami działania geotermi, perspektywy na przyszłość rozwoju, ekologia a ogrzewanie mieszkań w Uniejowie. Po zapoznaniu przez pracownika zostaliśmy oprowadzeni po termach w Uniejowie, a m.in. tężnia, restauracje, szatnie, grota śnieżna. Po tych punktach przyszedł czas na 2 godzinny pobyt w części basenowej. W czasie powrotu skorzystaliśmy z oferty Mc Donalds.

Uczniowie wyrazili duże zainteresowanie poszczególnymi punktami wycieczki i chętnie wezmą udział w kolejnym przedsięwzięciu.

 

Wycieczka do Warszawy

     Wycieczka również dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wycieczka odbyła się w dniach 29 – 30 kwietnia 2015r. i uczestniczyło w niej 42 uczniów i 5 opiekunów. Odpowiedzialną za wycieczkę była p. Bogumiła Gajęcka. Pierwszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, w którym byliśmy podzieleni na dwie grupy. Przewodnik oprowadził nas po muzeum i przeprowadził lekcje muzealną „Energia odnawialna – dostępna od wieków, szansa na jutro. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta, ul. Krakowskie Przedmieście i Powązki Wojskowe. Późnym popołudniem dotarliśmy na Żerań do hotelu. Rankiem 30 kwietnia 2015r. po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu udaliśmy się do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerk, jedynym w Polsce reaktorem jądrowym badawczym „Maria”, gdzie odbyliśmy zajęcia dydaktyczne nt. Możliwość wykorzystania energii jądrowej do produkcji prądu elektrycznego. Z entuzjazmem wysłuchaliśmy prelekcji przygotowanej dla nas. Następnie wróciliśmy do Warszawy, w której zwiedziliśmy: Łazienki Królewskie, Plac Piłsudskiego, Ogród Saski i Grób Nieznanego Żołnierza. Po zwiedzeniu tych punktów i obiedzie ruszyliśmy w drogę powrotną. Zarówno uczniom i nauczycielom wycieczka bardzo się podobała. Pomimo dni wolnych od szkoły, uczniowie i nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności na temat energii odnawialnych, energii jądrowej i zabytków Warszawy – stolicy Polski.

 

Wycieczka do Niedzicy 11 – 12 maja 2015r.

     Wycieczka do Niedzicy odbyła się w dniach 11 - 12 maja 2015r. , na trasie  wycieczka  na trasie Siemkowice - Niedzica-Sromowce - Szczawnica- Niedzica. Wzięło w niej udział 46 uczniów z klas I i II oraz III gimnazjum i 5 opiekunów. Odpowiedzialną za wycieczkę była p. Katarzyna Płaczek-Simińska. Celem wycieczki było pokazanie  uczniom,  jak można wykorzystać energetycznie  potencjał wody, szczegółowe zwiedzanie elektrowni szczytowo – pompowej w Niedzicy, zwiedzanie zamku w Niedzicy, poznanie historii okolicy, spływ tratwami po Dunajcu, poznanie flory i fauny Pienińskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie uzdrowiska w Szczawnicy. W trakcie wycieczki uczniowie mieli możliwość zwiedzenia  elektrowni wodnej w Niedzicy: halę maszyn, halę generatorów, galerię kontrolno-pomiarową, koronę zapory głównej, poziom pokrywy turbiny oraz taras widokowy na Jezioro Sromowieckie  oraz Jezioro Czorsztyńskie. Byliśmy podzieleni na dwie grupy. Przewodnicy pokazali nam najgłębsze tajniki elektrowni wodnej, zaciekawili nas interesującymi opowieściami i wodnymi przygodami. Później udaliśmy się na krótką przerwę i zwiedzanie zamku w Niedzicy, gdzie poznaliśmy historię zamku i okolicy. Przewodnik oprowadził nas po całym pięknym obiekcie. Mogliśmy również zobaczyć kolekcje wozów którymi dawniej jeżdżono. Następnie udaliśmy się do Dębna Podhalańskiego by zwiedzić średniowieczny kościółek, który znajduje się na liście UNESCO. Potem pojechaliśmy do pensjonatu w Mizernej.

W drugim dniu po wykwaterowaniu i śniadaniu udaliśmy się do Niedzicy  i Sromowcy Wyżnych na spływ tratwami po Dunajcu. Uczniowie byli zachwyceni pięknem krajobrazu górskiego. Flisacy opowiadali nam historię  gór, spływu i różne ciekawostki z tym związane. W trakcie spływu udało się nam zobaczyć szczyty Trzech Koron (Kaśkę, Baśkę i Maryśkę) oraz szczyt Trzech Mnichów. Dotarliśmy do Szczawnicy – uzdrowiska, gdzie zwiedziliśmy Park Zdrojowy oraz Pijalnie Wód  Mineralnych. Skosztowaliśmy pysznych lodów „U Jacaka” i  kupiliśmy pamiątki. Po obiedzie ruszyliśmy do domu i wróciliśmy w godzinach wieczornych. Wycieczka uświadomiła uczniom, jak można wykorzystać siłę wody do produkcji energii a zarazem nie zniszczyć środowiska przyrodniczego.

Uczniowie w opiniach ustnych wielokrotnie podkreślali wartość edukacyjną, jaką stanowią te wydarzenia. Rodzice są zadowoleni z takich wyjazdów. Podkreślali także, że z zainteresowaniem i przyjemnością wzięliby udział w kolejnym tego typu projekcie.

 

Wycieczka do Niedzicy 20 – 21 maja 2015r.

     Wycieczka do Niedzicy odbyła się w dniach 20 – 21 maja 2015r. , na trasie  wycieczka  na trasie Siemkowice – Niedzica - Sromowce - Szczawnica- Niedzica. Wzięło w niej udział 43 uczniów z klas II i III gimnazjum i 4 opiekunów. Odpowiedzialną za wycieczkę była p. Elżbieta Przydacz. Celem wycieczki było pokazanie  uczniom,  jak można wykorzystać energetycznie  potencjał wody. W trakcie wycieczki uczniowie mieli możliwość zwiedzenia  elektrowni wodnej w Niedzicy: halę maszyn, halę generatorów, galerię kontrolno-pomiarową, koronę zapory głównej, poziom pokrywy turbiny oraz taras widokowy na Jezioro Sromowieckie  oraz Jezioro Czorsztyńskie.

Mogli obserwować zaporowy zbiornik wodny(zbiornik na Jeziorze Czorsztyńskim)  na rzece Dunajec. Powstał on w wyniku spiętrzenia wód Dunajca z potężną zaporą. Uczniowie dowiedzieli się również o  roli zbiornika podczas powodzi. Służy on do obniżenia kulminacji wód powodziowych i zwiększenia przepływów minimalnych w Dunajcu i Wiśle. Kolejnym punktem wycieczki był spływ tratwami na rzece Dunajec podczas, którego słuchali flisaków na temat konieczności ochrony i pielęgnowania pienińskiej przyrody, ciekawostek związanych z tym regionem.  W godzinach popołudniowych dotarliśmy do pensjonatu w Mizernej. W drugim dniu po wykwaterowaniu i śniadaniu udaliśmy się do Niedzicy na rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim (dodatkowo rejs darmowy od pensjonatu), po którym uczniowie byli zachwyceni pięknem przyrody. Następnie zwiedziliśmy zamek w Niedzicy i  Park Zdrojowy w Szczawnicy oraz Pijalnie Wód  Mineralnych. Po obiedzie ruszyliśmy do domu i wróciliśmy w godzinach wieczornych. Wycieczka uświadomiła uczniom, jak można wykorzystać siłę wody do produkcji energii a zarazem nie zniszczyć środowiska przyrodniczego.

W ankiecie ewaluacyjnej uczniowie wyrazili pozytywne opinie na temat pomysłu organizowania takich wyjazdów. Uczniowie w opiniach ustnych wielokrotnie podkreślali wartość edukacyjną, jaką stanowią te wydarzenia. Ponadto rodzice  są zachwyceni taką formą nauki swoich dzieci. Podkreślali także, że z zainteresowanie i przyjemnością wzięliby udział w kolejnym tego typu projekcie.

 


 

Dzień baterii

Na codzień nie myślimy o tym jak bardzo w naszym życiu potrzebne są tak niezauważalne rzeczy jak baterie. Jednak dzięki nim działa co najmniej połowa naszych urządzeń elektrycznych takich jak telefony, budziki, laptopy itd. Gdyby nagle ich zabrakło nasze życie diametralnie by się zmieniło.

Dzień baterii
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl